ข่าวโครงการ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

คบ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 4

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

คบ.สุโขทัย จัดอบรมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Gis)

คบ.สุโขทัย ร่วมตรวจสอบพื้นที่งาน ขออนุญาตใช้พื้นที่ตัดผ่านบริเวณ ถนนทางหลวงชนบท สาย สท 7058

คบ.สุโขทัย จัดประชุมชี้แจงแผนงานก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านนิคมสหกรณ์

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือน มกราคม 2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

คบ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ประชุมปฐมนิเทศ อาสาสมัครชลประทาน (ทดแทน)

คบ.สุโขทัย ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำบ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 94

คบ.สุโขทัย ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำบ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 41

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2565

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2565

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแก้ปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กรณี การติดตามเฝ้าระวังโครงการที่มาจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับชลประทานในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

คบ.สุโขทัย ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลใช้งานระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (PWS)

คบ.สุโขทัย ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ไตรมาส 1 )

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย จัดอบรมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้แบบฟอร์มการจ่ายเงินค่าจ้าง - ล่วงเวลา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้