บทความทั้งหมด

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมแนวทางการจัดงาน 121 ปี กรมชลประทาน

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการติดตามประเมินผลด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน

คบ.สุโขทัย ให้การต้อนรับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

บ.สุโขทัย ประชุมการปฏิบัติงาน Walk Ture ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 4

คบ.สุโขทัย ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

คบ.สุโขทัย ประชุมชี้แจงการทำงานของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 5/2566

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมข้อดี – ข้อเสีย ระหว่างการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เป็นชุด และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์รายตัว

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 19/2566

คบ.สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 และการใช้งานระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน (PMS)

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 18/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2566

คบ.สุโขทัย จัดอบรมและติดตามการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Gis) ครั้งที่ 4

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงิน ของกรมชลประทาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนอภิธานศัพท์เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำของกรมชลประทาน กำหนอชื่อเรียก หมวดหมู่และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์อื่นที่มิใช่ครุภัณฑ์ ของกรมชลประทาน

คบ.สุโขทัย ร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือนเมษายน 2566 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 4/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 16/2566

คบ.สุโขทัย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ขอพรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้