บทความทั้งหมด

คบ.สุโขทัย ประชุมกลุ่มบริหารการใช้น้ำโซน 2 พัฒนา และกลุ่มบริหารการใช้น้ำพัฒนาคลองมะพลับ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมชลประทาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คบ.สุโขทัย ร่วมตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2567

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือนมีนาคม 2567ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงการแก้ปัญหายอดคงเหลือระหว่างก่อสร้าง

คบ.สุโขทัย ประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้างานสำหรับงบประมาณปี พ.ศ.2567

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการควบคุมภายในกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณาปัญหาการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567

คบ.สุโขทัย ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567

คบ.สุโขทัย ประชุมอาสาสมัครชลประทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้างานสำหรับงบประมาณปี พ.ศ.2567

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ครั้งที่ 1/2567

คบ.สุโขทัย เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงการแก้ปัญหางานระหว่างก่อสร้าง และการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ของกรมชลประทาน

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ประชุมเพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru ประจำปี พ.ศ.2567

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้