ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายศิลป์ศรุต พุทธเจริญทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม“วันอาสาสมัครชลประทาน” เพื่อขอบคุณเพื่อนคู่คิด ของชาว ชป. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจการจัดการน้ำทั้งประเทศ ก่อนลุยกิจกรรมอาสาในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะมีการมอบเสื้ออาสาสมัครชลประทาน ให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครชลประทาน เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นทำงาน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นเสมือนเพื่อนคนสำคัญของชาวชลประทาน ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Application Zoom จากอาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น 1 กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ณ วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน) หมู่ที่ 8 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ความรับรับผิดชอบ ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Application Zoom จากห้องประชุมนาคี สำนักงานชลประทานที่ 4 กำแพงเพชร

คบ.สุโขทัยร่วมประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายประมวล สากำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสาวสุภาพร ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารที่ขอทำลายตามรายการบัญชีหนังสือขอทำลายประจำปี 2565 จำนวน 2,400 เรื่อง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

คบ.สุโขทัยเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ผคบ.สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงทรบ.กลางคลองระบาย DL.1 กม.1+050


คิดตามน้ำ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ บริหารจัดการน้ำ โดย กรมชลประทาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  

 

 

กรมชลประทาน
ถ่ายทอดสด
Agri-Map 
E-Saraban
เชื่อมโยงลิงก์ภายในกรมชลประทาน
 
 


เชื่อมโยงลิงก์ภายนอกหน่วยงาน
  
               
รวมเพลงชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
เพลงพ่อหลวงของชลประทาน
เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
เพลงกรมชลประทานเพื่อประชาชน
เพลงชลประทานชูชาติ
เพลง 84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ
เพลงมหาราช ปราชญ์แห่งน้ำ
Powered by MakeWebEasy.com