การคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ

 ขั้นตอนการคิดค่าน้ำ ( ค่ากระแสไฟฟ้า ) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
     จัดทำรายงานการสูบน้ำประจำเดือน  เป็นการคัดลอกข้อมูลจากสมุดบันทึกการใช้น้ำของผู้รักษาอาคาร  ลงในแบบฟอร์มที่โครงการจัดเตรียมให้โซนแมน นำไปรวบรวมส่งให้กับที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ นำไปคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ จัดทำรายการส่งน้ำสรุปของแต่ละบ่อและบิลค่ากระแสไฟฟ้า จัดทำตารางเพื่อเฉลี่ยหาค่าน้ำต่อลูกบาศก์เมตรของบ่อที่มีการสูบน้ำทั้งหมดของสหกรณ์หรือกลุ่ม  และเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่าบำรุงรักษามิเตอร์ต่อหนึ่งหัวจ่ายน้ำ  ตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้านำอัตราเฉลี่ยค่าน้ำไปคำนวณเงินที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำจะต้องจ่ายของแต่ละบ่อ 

สูตรในการคิดค่ากระแสไฟฟ้า ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1 
สูตรที่ 1  กรณีที่มีการใช้น้ำจากบ่อสูบน้ำ  ค่าน้ำที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำแต่ละรายจะต้องจ่ายคิดเป็นได้ดังนี้  

          ก.   ค่าน้ำ   =   ( บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรแต่ละรายใช้

                                            ปริมาณน้ำทั้งหมดจากทุกบ่อที่มีการสูบน้ำของทุกสหกรณ์

 

สูตรที่ 2  กรณีที่ไม่มีผู้ใช้น้ำจะต้องเฉลี่ยค่าบำรุงมิเตอร์ เท่ากับ 120.29 บาท/เดือน

            ข. ค่าบำรุงมิเตอร์แต่ละราย    =  ผลรวมบิลค่ากระแสไฟฟ้า – ผลรวมค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคาร

                                                         จำนวนเกษตรกรทั้งหมดในบ่อที่ไม่มีการสูบน้ำ 

     หลักการนี้ใช้ในการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำของเกษตรกรจำนวน 104 บ่อ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  จนถึงปัจจุบันเมื่อฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำได้แต่ละเดือนแล้ว  จะส่งให้สหกรณ์ผู้ใช้น้ำนาทุ่งจำกัดและสหกรณ์นิคมพระร่วงจำกัด เพื่อดำเนินการจัดเก็บจากเกษตรกร  แล้วนำไปส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

 

สูตรในการคิดค่ากระแสไฟฟ้า ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  2  
สูตรที่ 1  กรณีที่มีการใช้น้ำจากบ่อสูบน้ำ  ค่าน้ำที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำแต่ละรายจะคำนวณจากบ่อสูบน้ำนั้นๆ  (ไม่น้ำบ่ออื่นมาเฉลี่ย) คำนานจากสูตร   

          ก.   ค่าน้ำ   =   ( บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรแต่ละรายใช้

                                                                 ปริมาณน้ำที่สูบในบ่อสูบน้ำนั้นๆ

 

สูตรที่ 2  กรณีที่ไม่มีผู้ใช้น้ำจะต้องเฉลี่ยค่าบำรุงมิเตอร์ เท่ากับ 120.29 บาท/เดือน

           ข. ค่าบำรุงมิเตอร์แต่ละราย                    =                 120.29

                                                                        จำนวนเกษตรกรในบ่อนั้น

 

     หลักการนี้ใช้ในการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำของเกษตรกรจำนวน 100 บ่อ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุง

รักษาที่ 2  จนถึงปัจจุบัน เมื่อฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำได้แต่ละเดือนแล้ว  จะส่งให้สหกรณ์นิคมสวรรคโลกจำกัด เพื่อดำเนินการจัดเก็บจากเกษตรกร  แล้วนำไปส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้